Hóa chất bảo dưỡng sàn đá

Giá: Liên hệ

Giới thiệu về sản phẩm

Can 5L Hoá chất bảo dưỡng sàn, phục hồi độ sáng của lớp đánh bóng trước.

Sản phẩm liên quan